PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del que és responsable SURIÀ BICIS SC que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d'informar- li sobre els productes i serveis sol·licitats, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos. Li informem sobre els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de SURIÀ BICIS SC, situat en C/ FORTIÀ,8 BAIXOS - 17600 FIGUERES - GIRONA. Li informem, també, que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.